Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 6 năm 2023)  ***   Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***  

null Hướng dẫn sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2023

Tin tức sự kiện
Thứ tư, 26/04/2023, 11:09
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn của Sở Tư pháp về việc ớng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2023.

Theo ớng dẫn, nội dung sinh hoạt là tuyên truyền các văn bản pháp luật có hiệu lực trong năm 2022, 2023 và các văn bản do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành; các chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách tư pháp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tội phạm, ma túy; dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn , cứu hộ; an toàn giao thông; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hưng dư luận xã hội.

Các hình thức tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” được thực hiện như: Tổ chức hội nghị triển khai, học tập, quán triệt văn bản pháp luật; tổ chức tọa đàm, nói chuyn chuyên đ, giao lưu, trao đổi pháp luật, đối thoại pháp luật. Gắn việc phổ biến pháp luật với tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị, địa phương với thời lượng, thời gian thích hợp. Tổ chức học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật; sưu tầm tài liệu pháp luật để tự nghiên cứu. Nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào sinh hoạt “Ngày pháp luật”.

Sinh hoạt “Ngày pháp luật” được tổ chức vào ngày 09 hàng tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì dời vào ngày làm việc tiếp theo.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai nội dung văn bản trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động đơn v được biết và tổ chức thực hiện.

Chi tiết:

C.Kim Phường

Số lượt xem: 101

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn