Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021  ***   Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)  ***   Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021  ***   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh  ***   Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021  ***   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)  ***   Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021  ***   Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  ***  

null Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu

Tin tức sự kiện
Thứ hai, 05/04/2021, 14:17
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu được thực hiện với các nội dung: Triển khai công tác tiếp nhận các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với các dịch vụ công đã công bố trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; công bố hoạt động chính thức Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu; thực hiện tuyên truyền, quảng bá để thu hút các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tham gia các dịch vụ công trực tuyến.

Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến mỗi khi đến nộp hồ sơ đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đang được tiến hành thử nghiệm. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung chi tiết:

Vy - Phường

Số lượt xem: 37

Tin đã đưa


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn