Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 03/4/2023  ***   Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID  ***   Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15  ***   Triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 20/03/2023 đến ngày 24/03/2023)  ***   Văn phòng UBND tỉnh công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 (lần 3)  ***   Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ  ***   Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm tại Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023  ***   Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh ra quân thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023)  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023)  ***  

null Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023

Tin tức sự kiện
Thứ hai, 06/03/2023, 01:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021 - 2025. Từ ý nghĩa trên, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Các nội dung thực hiện phong trào gồm: Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thi đua đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay, thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, dịch vụ khám, chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực y tế về cả sốợng và chất lượng, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đa phương phát đng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất và tìm cho ra các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chọn hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp. Tiến hành sơ, tổng kết từng phong trào thi đua nhằm phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cá nhân đưc khen thưởng phải thật sự là điển hình tiên tiến, là tấm gương sáng và được sự đồng thuận trong tập thể cơ quan, đơn vị.

Chi tiết:

KV

Số lượt xem: 59

Tin đã đưa

  


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn