Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021  ***   Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới  ***   Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)  ***   Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  ***   Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021  ***   Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020  ***  

null Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin tức sự kiện
Thứ tư, 30/12/2020, 10:32
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch được áp dụng đối với quan trắc môi trường khu vực cấp nước và ao nuôi đại diện trong vùng nuôi tập trung của các đối tượng thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh. Điểm được chọn quan trắc tại khu vực cấp nước là ổn định, đại diện được cho các thủy vực ở nơi cần quan trắc; điểm được chọn quan trắc của ao nuôi đại diện mang tính đặc trưng, đại diện cho khu vực nuôi có nguy cơ gây phát sinh, tác động xấu cho các yếu tố môi trường.

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện quan trắc, cảnh báo trong nuôi trồng thủy sản về các yếu tố môi trường đối với hình thức nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp, thâm canh, bán thâm canh và siêu thâm canh (QCCTKH, TC, BTC & STC) cho hai đối tượng nuôi chủ lực là tôm sú và tôm thẻ chân trắng; phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và các hình thức nuôi QCCTKH, TC, BTC & STC (tôm sú, thẻ chân trắng) nói riêng; quan trắc môi trường vùng nuôi trồng thủy sản được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện nhanh diễn biến xu v môi trường phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, kịp thời cnh báo, hướng dn các biện pháp xử lý, phòng ngừa khi môi trường thủy sản mt an toàn, giảm thiu thiệt hại do môi trường gây ra, hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bn vững, hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính theo quy định.

Nội dung chi tiết:

Vy-Trạng

Số lượt xem: 48

Tin đã đưa 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn