Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021  ***   Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)  ***   Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021  ***   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh  ***   Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021  ***   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)  ***   Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021  ***   Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  ***  

null Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 05/03/2021, 16:16
Màu chữ Cỡ chữ
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Đồng chí Đinh Xuân Phượng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tích cực tham mưu, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác đối với những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành mang tính đột phá trong năm; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính, điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh; quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành phục vụ tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất.

Nội dung chi tiết:

Khánh Vy

Số lượt xem: 122

Tin đã đưa


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn