Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 6 năm 2023)  ***   Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***  

null Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ sáu, 27/08/2021, 16:03
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Tình hình dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại và diễn biến phức tạp, song với sự quyết tâm, nỗ lực, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương đã tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển, góp phần thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế của tỉnh có bước phát triển, tăng trưởng kinh tế đạt khá, tăng 7,17% so với cùng kỳ (đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long). Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 6,42%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,91%  và dịch vụ tăng 6,59%  so với cùng kỳ.

Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được chú trọng. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 09 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 9.392 tỷ đồng; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án; thu hồi 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.500 tỷ đồng. Lũy kế đến nay đã thu hút đầu tư 170 dự án. Thành lập mới 198 doanh nghiệp, đạt 49,5 tăng 10 số doanh nghiệp; lũy kế đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh có 2.812 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký 38.782 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, “chống dịch như chống giặc” từ tỉnh đến cơ sở; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2021của tỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 5,92% (Trong đó: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,45%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,9%; dịch vụ tăng 3,73% so với cùng kỳ); có 12/19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu chung là đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ động thu hút, huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng. tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm; tăng cường quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Chi tiết.

N.Hưởng
Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 1763

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn