Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021  ***   Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)  ***   Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021  ***   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh  ***   Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021  ***   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)  ***   Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021  ***   Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  ***  

null Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ tư, 23/12/2020, 09:19
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Năm 2020 được xác định là năm “tăng tốc”, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, vừa là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phải chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, có 16/20 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành đạt và vượt trong năm 2020. Cụ thể:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo so sánh năm 2010 đạt 29.189 tỷ đồng, tăng 4,04%, là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020, song vẫn đạt ở mức cao trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 40,63%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20,34% và dịch vụ chiếm 34,11% trong GRDP. Tổng sản phẩm GRDP bình quân ước đạt 54,37 triệu đồng/người/năm.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5%; công tác chăm sóc khỏe Nhân dân và các chế độ chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; cải cách hành chính, tư pháp được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ngay đầu nhiệm kỳ mới; tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm; tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh; tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao công tác khám, chữa bệnh, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các khu, điểm du lịch, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách ưu đãi với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Công Hưởng

Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 952

Tin đã đưa


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn