Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021  ***   Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới  ***   Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)  ***   Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  ***   Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021  ***   Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020  ***  

null Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ tư, 23/12/2020, 09:19
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Năm 2020 được xác định là năm “tăng tốc”, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, vừa là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phải chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, có 16/20 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành đạt và vượt trong năm 2020. Cụ thể:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo so sánh năm 2010 đạt 29.189 tỷ đồng, tăng 4,04%, là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020, song vẫn đạt ở mức cao trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 40,63%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20,34% và dịch vụ chiếm 34,11% trong GRDP. Tổng sản phẩm GRDP bình quân ước đạt 54,37 triệu đồng/người/năm.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5%; công tác chăm sóc khỏe Nhân dân và các chế độ chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; cải cách hành chính, tư pháp được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ngay đầu nhiệm kỳ mới; tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm; tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh; tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao công tác khám, chữa bệnh, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các khu, điểm du lịch, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách ưu đãi với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Công Hưởng

Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 83

Tin đã đưa 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn