Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 6 năm 2023)  ***   Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***  

null Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5/2021 và công tác trọng tâm tháng 6/2021

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ hai, 31/05/2021, 10:03
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5/2021 và công tác trọng tâm tháng 6/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 tỉnh Bạc Liêu tiếp tục có bước phát triển, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - thương nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc và tổ chức kiểm tra tiến độ của một số công trình trọng điểm. Tính đến ngày 15/5/2021, kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã giải ngân được 602,551 tỷ đồng. Trong tháng 5/2021 đã cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 5 ước đạt 273 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 2.110 tỷ đồng, tăng 28,75% so với cùng kỳ. Trên cơ sở nguồn thu đạt được cùng với ngân sách bổ sung từ trung ương, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng tương đối đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Các khoản chi phát sinh phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chi thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm, giải quyết kịp thời.

Về công tác trọng tâm tháng 6/2021, các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, phấn đấu đạt kết quả tốt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây đô thị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và kiểm tra năng lực để xét tuyển các lớp 3 và lớp 6 chất lượng cao (thí điểm) năm học 2021 - 2026; hoàn tất các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, tổ chức trong thực hiện cải cách hành chính.

Chi tiết

Ch. Hưởng
Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 674

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn