Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021)  ***   Bạc Liêu công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị bầu cử  ***   Bạc Liêu công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV theo đơn vị bầu cử  ***   Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ 30/4 - 1/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Bạc Liêu  ***   Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh  ***   Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 2 ngày 28 tháng 04 năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021)  ***   Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”  ***   “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021)  ***   Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nâng cao “Văn hóa đọc” trong đoàn viên thanh niên năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021)  ***   Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 (đối với nhóm "Nguồn tài lực")  ***   Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***  

null Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ năm, 07/01/2021, 14:06
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm, 2016 - 2020 trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đã đề ra.

Kinh tế có sự tăng trưởng khá, các chương trình, dự án kinh tế động lực được chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả quan trọng, thu hút và phát triển thêm nhiều dự án trọng điểm mới. Tái cơ cấu nông nghiệp được thực hiện tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là nuôi tôm được đẩy mạnh, từng bước tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Bạc liêu thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước. Nhiều dự án du lịch được triển khai, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông được nâng cấp, mở rộng, các hoạt động phục vụ du lịch được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo chủ động, quyết liệt và đạt kết quả vượt bậc; chất lượng giáo dục các cấp học đều được nâng lên, nhiều năm liền kết quả thi THPT quốc gia của tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước. Công tác chăm lo gia đình chính sách và người có công, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm và triển khai quyết liệt.

Trong số 21 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, ước thực hiện đến cuối năm 2020 đều đạt và vượt, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16%/năm; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người đạt 54,37 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 785,1 triệu USD; sản lượng lúa đạt 1,15 triệu tấn; sản lượng thủy sản đạt 400.000 tấn; tỷ lệ xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới là 49/49 xã, đạt 100%...

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021- 2025 được xây dựng với mục đích phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, liên kết vùng; mở rộng thị trường xuất khẩu; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột và 03 đột phá đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025, tiếp tục là tỉnh khá trong khu vực; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Nội dung chi tiết:

Công Hưởng

Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 426

Tin đã đưa

 

 

 


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn