Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 6 năm 2023)  ***   Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***  

null Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ năm, 07/01/2021, 14:06
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm, 2016 - 2020 trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đã đề ra.

Kinh tế có sự tăng trưởng khá, các chương trình, dự án kinh tế động lực được chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả quan trọng, thu hút và phát triển thêm nhiều dự án trọng điểm mới. Tái cơ cấu nông nghiệp được thực hiện tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là nuôi tôm được đẩy mạnh, từng bước tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Bạc liêu thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước. Nhiều dự án du lịch được triển khai, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông được nâng cấp, mở rộng, các hoạt động phục vụ du lịch được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo chủ động, quyết liệt và đạt kết quả vượt bậc; chất lượng giáo dục các cấp học đều được nâng lên, nhiều năm liền kết quả thi THPT quốc gia của tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước. Công tác chăm lo gia đình chính sách và người có công, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm và triển khai quyết liệt.

Trong số 21 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, ước thực hiện đến cuối năm 2020 đều đạt và vượt, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16%/năm; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người đạt 54,37 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 785,1 triệu USD; sản lượng lúa đạt 1,15 triệu tấn; sản lượng thủy sản đạt 400.000 tấn; tỷ lệ xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới là 49/49 xã, đạt 100%...

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021- 2025 được xây dựng với mục đích phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, liên kết vùng; mở rộng thị trường xuất khẩu; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột và 03 đột phá đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025, tiếp tục là tỉnh khá trong khu vực; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Nội dung chi tiết:

Công Hưởng
Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 1814

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn