Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 6 năm 2023)  ***   Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***  

null Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2022

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ bảy, 29/01/2022, 10:29
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2022

Ngay từ đầu năm 2022 UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị.

Trong tháng 01/2022, các ngành, các cấp đã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra và đạt được một số kết quả như sau:

Về nông nghiệp, nhìn chung thời tiết thuận lợi, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch, nên hầu hết diện tích lúa và hoa màu đều được chủ động phòng ngừa, bảo vệ tốt, sản lượng tăng cao so với cùng kỳ.

Trong tháng 01/2022, tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao Đông Hải, lũy kế đến thời điểm hiện nay tỉnh đã thu hút đầu tư được 172 dự án. Các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác giảng dạy và học tập đúng kế hoạch đề ra. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát dịch, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ  sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với gia đình chính sách, các chính sách an sinh xã hội đối với người thụ hưởng.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 02/2022, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện lịch thời vụ sản xuất lúa, rau màu vụ Đông Xuân 2021 - 2022 và lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2022; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án; chú trọng phát triển thị trường nội địa và thực hiện các giải pháp khuyến khích tiêu dùng, phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng chất lượng phục vụ, tăng giá trị và năng lực cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Chi tiết:

C.Hưởng
Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 1265

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn