Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh  ***  

null Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 14/04/2023, 14:59
Màu chữ Cỡ chữ
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện của Thủớng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn v tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhất là những quy định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác PCCC đã ban hành để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thuận lợi trong triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong vic hướng dẫn tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc về PCCC thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất các cấp nếu vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, rà soát, có giải pháp cụ thể, chi tiết để xử lý dứt điểm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có giải pháp cụ thể, chi tiết để xử lý dứt điểm những vi phạm về PCCC trong đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền để khẩn trương tháo gỡ khó khăn, phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về PCCC ngoài thẩm quyền giải quyết trình UBND tỉnh để kiến nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết.

KV

Số lượt xem: 127

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn