Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 03/4/2023  ***   Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID  ***   Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15  ***   Triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 20/03/2023 đến ngày 24/03/2023)  ***   Văn phòng UBND tỉnh công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 (lần 3)  ***   Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ  ***   Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm tại Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023  ***   Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh ra quân thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023)  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023)  ***  

null Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Lịch tiếp công dân
Thứ tư, 08/03/2023, 11:21
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Theo Thông tư, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có nhiệm vụ đánh giá, xác định khả năng và phân loại nhu cầu giáo dục đối với trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, học sinh khuyết tật để can thiệp giáo dục sớm hoặc tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp cho từng đối tượng; hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; tổ chức dạy học và giáo dục cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với học sinh khuyết tật để học sinh khuyết tật có thể tham gia giáo dục hòa nhập hoặc hòa nhập cộng đồng; bồi dưng, tư vn cho người khuyết tật và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu về tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trưc cơ quan có thẩm quyền, học sinh, học viên và xã hội; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu của Trung tâm bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc; các phòng chức năng/chuyên môn (hoặc tổ chuyên môn, tổ hành chính/văn phòng); lớp học (nếu có); tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn th(nếu có); hội đồng thi đua, khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn (nếu có). Giám đốc Trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức bộ máy và chịu trách nhiệm trưc các cơ quan quản lý cấp trên và pháp luật. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm công lập, công nhận Giám đốc Trung tâm tư thục.

Chi tiết:

N.Thiện

Số lượt xem: 50

Tin đã đưa

  


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn