Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 02/2021  ***   Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  ***   Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ ngày 24 tháng 02 năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021)  ***   Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021  ***   Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh  ***   Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  ***  

null Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2018 và công tác trọng tâm tháng 01/2019

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ hai, 11/02/2019, 09:35
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2018 và công tác trọng tâm tháng 01/2019

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng 12 ước đạt 28.584 tấn (trong đó, tôm 20.050 tấn, cá và thủy sản khác 8.534 tấn)Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 12 tăng 15,66% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 47,17 triệu USD. Trong tháng, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 40 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 4.080 tỷ đồng. Tiếp nhận và xử lý 08 hồ sơ dự án xin nghiên cứu khảo sát, đề xuất thực hiện dự án, điều chỉnh dự án, đăng ký góp vốn mua cổ phần, mua lại phần vốn góp từ các nhà đầu tư.

Trong tháng 01/2019, các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề raTriển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp với trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó, trọng tâm là tập trung vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh. Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh.../.

Chi tiết

Công Hưởng

 Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 50

Tin đã đưa 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn