Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 02/2021  ***   Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  ***   Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ ngày 24 tháng 02 năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021)  ***   Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021  ***   Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh  ***   Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  ***  

null Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2019

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ ba, 30/07/2019, 16:28
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2019

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019, các ngành, các cấp trong tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện các mục, tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra.

Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, diễn biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Sản lượng lúa tăng 7,74%; sản lượng nuôi trồng và khai thác tăng 5,84%, thủy sản chế biến tăng 13,5%; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 11,12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,0% so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được bảo đảm; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, có quy mô và chất lượng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; các cấp các ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tháng 8/2019, cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tê - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; thúc đẩy tăng trưng các ngành, lĩnh vực trọng yếu; tập trung tháo gỡ các khó khăn trong triển khai thực hiện, tích cực phối hợp xử lý hồ sơ thủ tục về đất đai, quy hoạch và nhất là đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của tất cả các ngành, các cấp; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch thu ở tất cả các ngành, các cấp, gắn với siết chặt k luật tài chính - ngân sách nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung xử lý các trường hp tồn đọng trong lĩnh vực đất đai; kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Chi tiết

Lê Hưởng

Nguồn: baclieu.gov.vn

 

Số lượt xem: 29

Tin đã đưa 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn