Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 02/2021  ***   Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  ***   Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ ngày 24 tháng 02 năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021)  ***   Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021  ***   Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh  ***   Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  ***   Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  ***  

null Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019

Báo cáo kinh tế - xã hội
Thứ hai, 09/12/2019, 09:55
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019

Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, trong 10 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

10 tháng đầu năm 2019, sản lượng lúa tăng 3,07%; sản lượng nuôi trồng và khai thác tăng 10,54%, thủy sản chế biến tăng 14,09%; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,98% so cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được bảo đảm; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, có quy mô và chất lượng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế: Tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn chưa được khống chế, công tác giám sát dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, phân tán nhiều nơi nên cũng gặp khó khăn trong công tác kiểm tra và hướng dẫn thực hiện mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Tình hình bơm chích tạp chất và kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất vẫn còn xảy ra ở mức độ ngày càng tinh vi nhưng các địa phương chưa quyết liệt trong công tác kim tra, ngăn chặn. Công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm mất an toàn thực phẩm rất khó do cơ sở chưa nhiệt tình hợp tác cùng cơ quan chức năng; tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp so với kế hoạch, một số dự án chưa được triển khai do chưa tổ chức được đấu giá đất theo kế hoạch và vướng giải phóng mặt bằng, cơ chế thực hiện...; xuất khẩu hàng hóa còn gặp khó khăn, nhất là mặt hàng gạo xuất khẩu; lĩnh vực du lịch chưa tạo được đột phá trong phát triển; sản phẩm du lịch chưa phong phú; cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa được hoàn thiện theo kế hoạch, các tuyến đường vào Chùa Hưng Thiện, khu vực Nhà thờ Tắc Sậy thường xuyên bị kẹt xe cục bộ...; một số doanh nghiệp đầu tư vào các dự án du lịch còn chậm, chưa tạo được sự đột phá hay đổi mới; thu ngân sách chưa bền vững, trong đó nguồn thu thuế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng thấp; số doanh nghiệp thành lập mới còn thấp so với kế hoạch và tiềm năng phát triển của tỉnh; công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, việc xây dựng trái phép, không phép còn din ra, nht là ở thành ph Bạc Liêu; công tác đu tư hạ tng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại nhiều dự án dân cư còn chậm, thiếu đồng bộ; tình trạng ngập nước trên nhiều tuyến đường vẫn còn diễn ra; các chương trình hỗ trợ hộ nghèo tại một số địa phương triển khai chưa kịp thời. Việc nắm tình hình lao động ở các địa phương gặp khó khăn, công tác rà soát lao động trong tiêu chuẩn đi làm việc ở nước ngoài còn chậm, tỷ lệ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng một số địa phương đạt rất thấp. Hầu hết các trường vẫn còn thiếu phòng học để tổ chức dạy học bán trú, dạy học 2 buổi/ngày; cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên mầm non chưa đáp ứng được nhu cầu. Tình trạng học sinh bỏ học được tiếp tục quan tâm khắc phục, song số lượng học sinh bỏ học vẫn còn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó tập trung những công tác trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; khẩn trương xây dựng hoàn thành Đề cương quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực trọng yếu; thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là người đứng đầu trong thực hiện công tác này; các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải ra sức phối hợp để hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo ra nguồn hàng ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch thu ở tất cả các ngành, các cấp, gắn với siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách; chú trọng mở rộng nguồn thu, nâng dần tỷ trọng nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thực hiện tốt chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tư pháp; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chuẩn bị các nội dung đảm bảo tiến độ và chất lượng phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh; chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp./.

Chi tiết

L. Vĩ

Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 56

Tin đã đưa 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn