Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021  ***   Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)  ***   Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021  ***   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh  ***   Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021  ***   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)  ***   Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021  ***   Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  ***  

null Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Tin tức sự kiện
Thứ hai, 05/04/2021, 11:04
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Kế hoạch được xây dựng với các mục tiêu: Cấp chứng thư số chuyên dùng trên thiết bị di động cho Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; phấn đấu đến cuối năm, 50% cán bộ, công chức đã được cấp chứng thư số chuyên dùng trên thiết bị di động ứng dụng vào việc trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh; 100% văn bản, tài liệu chính thức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) và được xác thực bằng chữ ký số chuyên dùng; 100% sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong khai báo thuế, BHXH, giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước của cơ quan, đơn vị...

Ứng dụng chứng thư số (ảnh internet)

Theo Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu, đôn đốc các cơ quan nhà nước trong tỉnh đẩy mạnh ứng dụng chứng thư số chuyên dùng vào hoạt động, cơ quan, đơn vị. Tham mưu UBND tỉnh ứng dụng chữ ký số trên nền tảng di động vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; lồng ghép tiêu chí ứng dụng chứng thư số chuyên dùng vào bộ tiêu chí đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cấp huyện sử dụng chứng thư số chuyên dùng trên thiết bị di động để ký số văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản của tỉnh.

Nội dung chi tiết:

Vy - Phường

Số lượt xem: 28

Tin đã đưa


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn