Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021  ***   Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)  ***   Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021  ***   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh  ***   Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021  ***   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)  ***   Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021  ***   Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  ***  

null Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

Tin tức sự kiện
Thứ hai, 05/04/2021, 13:58
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay; từ đó quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng (ảnh internet)

Theo Kế hoạch, các công tác trọng tâm gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tích cực phòng, chống các dấu hiệu, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, nhất là trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý tốt những vấn đề phát sinh có thể dẫn đến nguy cơ lộ, mất tài liệu, thông tin liên quan đến bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đị phương quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; đảm bảo yêu cầu bảo mật trong quá trình đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính; đầu tư mua sắm trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin, quản lý chặt việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị điện tử dùng để soạn thảo, lưu trữ bí mật nhà nước; có biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước trong quá trình quản lý, sử dụng Cổng/Trang thông tin điện tử, hòm thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản kết nối internet chuyển, nhận bí mật nhà nước, đặc biệt là các trang mạng xã hội cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung chi tiết:

Vy - Phường

Số lượt xem: 44

Tin đã đưa


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn