Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021)  ***   Bạc Liêu công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị bầu cử  ***   Bạc Liêu công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV theo đơn vị bầu cử  ***   Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ 30/4 - 1/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Bạc Liêu  ***   Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh  ***   Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 2 ngày 28 tháng 04 năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021)  ***   Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”  ***   “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021)  ***   Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nâng cao “Văn hóa đọc” trong đoàn viên thanh niên năm 2021  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021)  ***   Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 (đối với nhóm "Nguồn tài lực")  ***   Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***  

null Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Tin tức sự kiện
Thứ tư, 17/02/2021, 14:56
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên  truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác dân vận
và quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ Nhân dân; đề cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; ứng dụng công nghệ thông tin và thường xuyên thăm dò, đánh giá sự hài lòng của công dân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, tác phong làm việc và trách nhiệm phục vụ Nhân dân; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục về dân vận chính quyền, về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; dành thời lượng thích hợp để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình có mô hình, cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác  trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các cơ quan, đơn vị đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2011 - 2021 và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết:

Vy-Phường

Số lượt xem: 422

Tin đã đưa

 

 

 


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn