Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh  ***  

null Triển khai thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Thứ hai, 25/07/2022, 16:04
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Quang cảnh phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương tại
điểm cầu tỉnh Bạc Liêu 
Ảnh minh họa (nguồn baclieu.gov.vn)

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo số 205 của Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Đối với chế độ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Y tế đề xuất xin ý kiến Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo theo tháng phù hợp với quy định.

Nội dung Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ.

L. Thanh Thiện
Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 908

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn