Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh  ***  

null Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 31/03/2023, 16:02
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

Thực hiện Công văn số 941/UBND-KGVX ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Quyết định của Thủớng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Theo nội dung Công văn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nưc được phân công; đồng thời thường xuyên cập nhật các văn bản của bộ, ngành, Trung ương để chủ động triển khai thực hiện; phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản quy định có liên quan.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai Công văn trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động đơn vđược biết và tổ chức thực hiện.

Chi tiết:

C.Kim Phường

Số lượt xem: 143

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn