Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID  ***   Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15  ***   Triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 20/03/2023 đến ngày 24/03/2023)  ***   Văn phòng UBND tỉnh công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 (lần 3)  ***   Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ  ***   Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm tại Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023  ***   Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh ra quân thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023)  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023)  ***   Đồng chí Đinh Xuân Phượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  ***  

null Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Tin tức sự kiện
Thứ tư, 01/02/2023, 13:39
Màu chữ Cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh vừa phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị với các nội dung chủ yếu sau:

Năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tích cực tham mưu, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác đối với những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Xuân Phượng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào
thi đua yêu nước năm 2023. Ảnh ĐH

Tham mưu tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “Phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân. Khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu xúc tiến, mời gọi đầu tư.

Tham mưu tốt cho Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, đề xuất về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ quốc tế và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh trong tình hình mới.

Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác để phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh; quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND tỉnh.

Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong, ngoài tỉnh và các đoàn khách nước ngoài. 

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của đơn vị.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị; đẩy mạnh, nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng quy định; thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại đơn vị.

Thực hiện tốt việc nêu gương theo Quy định 101  của Ban Bí thư v“Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 55  của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay đ tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương v“Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 04  ngày 27/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan để nâng cao hiệu quả trong công tác, tránh sự chồng chéo nhất là trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác phối hợp giữa 3 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tnh và Văn phòng UBND tỉnh), nhất là chú trọng việc trao đổi thông tin, trọng tâm là công tác tham mưu, phục vụ tốt cho các cuộc Hội nghị Tỉnh ủy, các kỳ họp HĐND tỉnh và các cuộc họp UBND tỉnh; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ của công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đưc giao cũng như thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp giữa 3 Văn phòng.

Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ tốt các hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh cũng như của Văn phòng; thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, tạo điều kiện nâng thu nhập ngoài lương, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời công khai, minh bạch các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tổ chức thực hiện việc ký kết giao ước thi đua giữa các Phòng, ban, trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh chứng kiến lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký kết Giao ước thi đua với
Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh ĐH

Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hãy phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh tổng hợp, phát huy trí tuệ, đoàn kết, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2023.

 KV

Số lượt xem: 200

Tin đã đưa

  


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn