Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ những tháng cuối năm được tổ chức vào ngày 01 tháng 10 năm 2022  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 12/09/2022 đến ngày 16/09/2022)  ***   Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 17  ***   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022  ***   Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 05/09/2022 đến ngày 09/09/2022)  ***   Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19  ***   TÀI LIỆU HỌP TRỰC TUYẾN 8H NGÀY 15/9/2022  ***   Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/08/2022 đến ngày 31/08/2022)  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh phối hợp cùng Đoàn cơ sở xã Vĩnh Trạch Đông tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn  ***   Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  ***   Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025  ***   Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023  ***  

null Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Tin tức sự kiện
Thứ tư, 21/09/2022, 09:20
Màu chữ Cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Quý III năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong Quý III năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC đúng quy định. Chủ động thống kê, cập nhật, chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết TTHC, quy trình giải quyết TTHC kịp thời; đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp được kiện toàn, củng cố và có sự gắn kết chặt chẽ với công chức đầu mối kiểm soát TTHC.

Tính đến ngày 10/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố hơn 1.600 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh. Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa là 26/26, đạt tỷ lệ hoàn thành theo kế hoạch là 100%. Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sau khi rà soát đã tích hợp 962 dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Quý IV năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện cải cách TTHC để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm công tác công khai minh bạch tất cả các TTHC bằng các hình thức thiết thực và phù hợp và đúng quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã…

Chi tiết:

C.Thúy

Số lượt xem: 64

Tin đã đưa

  


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn