Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 19/07/2021 đến ngày 23/07/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2021 (lần 4) ngày 29 tháng 7 năm 2021  ***   Không được vận chuyển trái phép người từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn tỉnh  ***   Hạn chế tối đa người dân ra đường từ 18 giờ đến 05 giờ sáng  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 12/07/2021 đến ngày 16/07/2021)  ***   Thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với đối tượng F1 và người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Tất cả mọi người dân phải đeo khẩu trang đúng quy cách khi ra khỏi nhà  ***   Tỉnh Bạc Liêu thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  ***   Tiếp tục duy trì hoạt động các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu  ***   Tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  ***   Kiểm soát chặt hoạt động các bến khách ngang sông có lưu lượng qua lại lớn, bến “Độc đạo”  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 05/07/2021 đến ngày 09/07/2021)  ***   Người lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa có giấy xác nhận đã xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ được lưu thông vào tỉnh Bạc Liêu  ***   Thiết lập vùng cách ly y tế một số địa phương trên địa bàn huyện Phước Long  ***   Khẩn trương rà soát, nắm danh sách người lái xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  ***  
Các phòng ban và đơn vị trực thuộc
Phòng Hành chính - Tổ chức (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, nhiệm vụ a) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý cơ quan về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán ...
Phòng Quản trị - Tài vụ (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ  (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, nhiệm vụ a) Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật đối với Văn ...
Ban Tiếp công dân (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, nhiệm vụ a) Tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; là đầu mối phối hợp, điều phối hoạt ...
Phòng Tổng hợp (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔNG HỢP  (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, nhiệm vụ a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: - Quy hoạch, ...
Phòng Kinh tế (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, nhiệm vụ a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh ...
Phòng Nội chính (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NỘI CHÍNH (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, nhiệm vụ a) Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: - Quốc phòng, an ninh, ...
Phòng Khoa giáo - Văn xã (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, nhiệm vụ a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành ...
Phòng Ngoại vụ (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NGOẠI VỤ (Theo Quyết định số 25 /QĐ-VP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Nhiệm vụ và quyền hạn Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại tỉnh: - Dự thảo quyết ...
Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Theo Quyết định số 157a/QĐ-VP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính là phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, có chức năng ...
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (16/05/2020)
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU (Theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 07 tháng 09 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Nhiệm vụ của Trung tâm 1. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn ...
Các phòng ban và đơn vị trực thuộc
Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm Công báo - Tin học (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM CÔNG BÁO - TIN HỌC (Theo Quyết định số 75/QĐ-VP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Về Công báo: Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của ...
Cơ cấu tổ chức của trung tâm Công báo - Tin học (16/05/2020)
Trung tâm Công báo - Tin học STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ hộp thư 01 Hồ Thị Hồng Lê Giám đốc lehth@baclieu.gov.vn 02 Huỳnh Chí Thanh P.Giám đốc thanhhc@baclieu.gov.vn 03 Trần ...
Các phòng ban và đơn vị trực thuộc
Chức năng, nhiệm vụ của Nhà khách (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG UBND TỈNH (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, nhiệm vụ a) Nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, được ngân sách địa phương đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên ...
Cơ cấu tổ chức của Nhà khách (16/05/2020)
Nhà khách Văn phòng STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ hộp thư 01 Trần Minh Tạo P.Giám Đốc taotm@baclieu.gov.vn 02 Châu Kiều Trang Nhân viên trangck@baclieu.gov.vn 03 Ngô ...

 

 

 


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn