Đồng chí Trần Anh Thi, Trưởng phòng Tổng hợp, thuộc Văn phòng UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính  ***   Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022-2025  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/06/2022)  ***   Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 6/2022  ***   Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết  ***   Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  ***   Triển khai thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 06/06/2022 đến ngày 10/06/2022)  ***   Kế hoạch tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2022  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 30/05/2022 đến ngày 03/06/2022)  ***   Chấp hành quy định về phòng, chống tác tại của rượu, bia  ***   Công bố công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh  ***   Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho giai cấp công nhân Việt Nam”  ***  
Các phòng ban và đơn vị trực thuộc
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC (16/05/2020)

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý cơ quan về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức và người lao động; lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh; công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, pháp chế, cải cách hành chính...

PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ (16/05/2020)

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật đối với Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo hậu cần, công tác lễ tân phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý tài sản...

BAN TIẾP CÔNG DÂN (16/05/2020)

Tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; là đầu mối phối hợp, điều phối hoạt động tiếp công dân đối với các cơ quan, đơn vị, hoạt động tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

PHÒNG TỔNG HỢP (16/05/2020)

Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

PHÒNG KINH TẾ (16/05/2020)

Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài nguyên khoáng sản, nước...

PHÒNG NỘI CHÍNH (16/05/2020)

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, biên giới, tư pháp, thanh tra, nội vụ, công tác phòng chống tham nhũng, công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, công tác tôn giáo, dân tộc...

PHÒNG KHOA GIÁO – VĂN XÃ (16/05/2020)

Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về lĩnh vực: Văn hoá, Thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin; giáo dục và đào tạo; ngoại vụ; lao động, thương binh, xã hội; y tế; thi đua, khen thưởng...

PHÒNG NGOẠI VỤ (16/05/2020)

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại tỉnh...

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (16/05/2020)

Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính là phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, có chức năng tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG (16/05/2020)

Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm; các nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử.

Các phòng ban và đơn vị trực thuộc
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (16/05/2020)

Trung tâm Công báo - Tin học là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ...

CƠ CẤU, TỔ CHỨC (16/05/2020)

Trung tâm Công báo - Tin học có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 02 phòng chuyên môn. 

 
 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn