Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021  ***   Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới  ***   Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)  ***   Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  ***   Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021  ***   Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020  ***  
Chỉ đạo, điều hành
Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2016 - 2021) (23/06/2020)
Icon Image

Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai thực hiện Công văn của UBND tỉnh về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2016 - 2021).

Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2016 - 2021) (23/06/2020)
Icon Image

Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai thực hiện Công văn của UBND tỉnh về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2016 - 2021).

Triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh Bạc Liêu (23/06/2020)
Icon Image

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuyển sang trạng thái bình thường mới trong phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 177 của VPCP) và việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (23/06/2020)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản triển khai về thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh (23/06/2020)
Icon Image

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn của UBND tỉnh về tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh về tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn