Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021  ***   Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)  ***   Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021  ***   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh  ***   Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021  ***   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)  ***   Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021  ***   Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  ***  
Công khai ngân sách
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh (11/03/2021)

Ngày 03/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh (11/03/2021)

Ngày 31/12/2020, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (07/01/2021)

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách và tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh (15/09/2020)

Ngày 05/8/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách và tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020.


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn