Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022  ***   Đồng chí Trần Anh Thi, Trưởng phòng Tổng hợp, thuộc Văn phòng UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính  ***   Đẩy mạnh tiêm vaccine, chủ động, sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh bùng phát trở lại  ***   Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022-2025  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/06/2022)  ***   Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 6/2022  ***   Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết  ***   Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  ***   Triển khai thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 06/06/2022 đến ngày 10/06/2022)  ***   Kế hoạch tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2022  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 30/05/2022 đến ngày 03/06/2022)  ***   Chấp hành quy định về phòng, chống tác tại của rượu, bia  ***  
Địa chỉ thư điện tử
Địa chỉ thư điện tử
Màu chữ Cỡ chữ

Lãnh đạo Văn Phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Từ Minh Phúc

Chánh Văn phòng

 

2

 Tô Thành Phương

P.Chánh Văn phòng

  phuongtt@baclieu.gov.vn

3

 Đinh Xuân Phượng

P.Chánh Văn phòng

  phuongdx@baclieu.gov.vn

4

 Trần Trung Vĩ

P.Chánh Văn phòng

  vitt@baclieu.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trần Minh Mẫn

Trưởng phòng

 mantm@baclieu.gov.vn

2

 Trần Ngọc Bích

P.Trưởng phòng

 bichtn@baclieu.gov.vn

3

 Trần Thị Thu Nhàn

P.Trưởng phòng

 nhanttt@baclieu.gov.vn

5

 Huỳnh Thị Chúc Ly

Nhân viên

 lyhtc@baclieu.gov.vn

6

 Lâm Tố Anh

Chuyên viên

 anhlt@baclieu.gov.vn

7

 Lê Kim Phường

Chuyên viên

 phuonglk@baclieu.gov.vn

8

 Thái Quyên Phương

Chuyên viên

 phuongtq@baclieu.gov.vn

9

 Trần Kiều Ngoan

Chuyên viên

 ngoantk@baclieu.gov.vn

10

 Lưu Trần Kim Thư

Nhân viên

 thutk@baclieu.gov.vn

11

 Nguyễn Anh Uy

Nhân viên

 uyna@baclieu.gov.vn

12

 Thị Bé Hai

Nhân viên

 haitb@baclieu.gov.vn

Phòng Quản trị - Tài vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Tô Văn Ghel

Trưởng phòng

 vanghel@baclieu.gov.vn

2

 Vương Tố Nga

P.Trưởng phòng

 ngavt@baclieu.gov.vn

3

 Huỳnh Thanh Tuyền

P.Trưởng phòng

 tuyenht@baclieu.gov.vn

4

 Nguyễn Thanh Tuyền

Kế toán

 tuyennt@baclieu.gov.vn

5

 Trần Thanh Tùng

Nhân viên

 tungtt@baclieu.gov.vn

6

 Nguyễn Hữu Liêm

Nhân viên

 liemnh@baclieu.gov.vn

7

 Nguyễn Chúc Nguyện

Kế toán

 nguyennc@baclieu.gov.vn

Phòng Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trần Anh Thi

Trưởng phòng

 thita@baclieu.gov.vn

2

 Lý Hồng Yến

P.Trưởng phòng

 yenlh@baclieu.gov.vn

3

 Huỳnh Diệu Thoa

Chuyên viên

 thoahd@baclieu.gov.vn

4

 Mai Công Hưởng

Chuyên viên

 huongmc@baclieu.gov.vn

5

 Lâm Bính Trâm

Chuyên viên

 tramlb@baclieu.gov.vn

Phòng Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Phạm Quốc Thắng

Trưởng phòng

 thangpq@baclieu.gov.vn

2

 Lê Minh Tài

P.Trưởng phòng

 tailm@baclieu.gov.vn

3

 Dương Văn Duy

Chuyên viên

 duydv@baclieu.gov.vn

4

 Hồ Tú Quyên

Chuyên viên

 tuquyen@baclieu.gov.vn

5

 Phạm Hồng Khanh

Chuyên viên

 phamhongkhanh@baclieu.gov.vn

6

 Lý Quang Trạng

Chuyên viên

 tranglq@baclieu.gov.vn

7

 Nguyễn Hoàng Khải

Chuyên viên

 khainh@baclieu.gov.vn

Phòng Nội chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trần Hà Bảo Khuyên

Trưởng phòng

 khuyenthb@baclieu.gov.vn

2

 Trần Văn Anh Lan

P.Trưởng phòng

 lantva@baclieu.gov.vn

3

 Lê Thị Kim Huế

Chuyên viên

 hueltk@baclieu.gov.vn

4

 Phạm Lê Tâm

Chuyên viên

 tampl@baclieu.gov.vn

5

 Lê Kim Yến

Chuyên viên

 yenlk@baclieu.gov.vn

6

 Tân Thị Hồng Loan

Chuyên viên

 loantth@baclieu.gov.vn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Phan Thị Quyên

Trưởng phòng

 quyenpt@baclieu.gov.vn

2

 Ngô Ngọc Hiếu

P.Trưởng phòng

 hieunn@baclieu.gov.vn

3

 Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

 thaontt@baclieu.gov.vn

4

 Nguyễn T. Ngọc Hân

Chuyên viên

 hanntn@baclieu.gov.vn

5

 Kim Thanh Thiện

Chuyên viên

 thienkt@baclieu.gov.vn

Ban Tiếp Công dân

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Nguyễn Chí Linh

P.Trưởng ban

 linhnc@baclieu.gov.vn

2

 Đinh Văn Sơn

Nhân viên

 sondv@baclieu.gov.vn

3

 Nguyễn Việt Nhi

Nhân viên

 nhinv@baclieu.gov.vn

4

 Trần T. Ngọc Thanh

Nhân viên

 thanhttn@baclieu.gov.vn

Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

1

 Trần Thanh Thủy

Trưởng phòng

 thuytt@baclieu.gov.vn

2

 Lưu Mỹ Nhung

Chuyên viên

 nhunglm@baclieu.gov.vn

3

 Dương Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

 thuydtd@baclieu.gov.vn

4

 Vũ Trọng Vĩnh

Chuyên viên

 vinhvt@baclieu.gov.vn

Phòng Ngoại vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trương Thị Kiều Mai

Trưởng phòng

 maittk@baclieu.gov.vn

2

 Đỗ Bá Hiếu

P.Trưởng phòng

 hieudb@baclieu.gov.vn

3

 Quách Lộc Giang

P.Trưởng phòng

 giangql@baclieu.gov.vn

4

 Phạm Hoa Mai

Chuyên viên

 maiph@baclieu.gov.vn

5

 Phùng Cẩm Nhiên

Chuyên viên

 nhienpc@baclieu.gov.vn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Tô Thành Phương

Giám đốc

  phuongtt@baclieu.gov.vn

2

 Ong Bích Linh

P.Giám Đốc

  linhob@baclieu.gov.vn

Trung tâm Công báo - Tin học

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Hồ Thị Hồng Lê

Giám đốc

 lehth@baclieu.gov.vn

2

 Huỳnh Chí Thanh

P.Giám đốc

 thanhhc@baclieu.gov.vn

3

 Trần Minh Tạo

P.Giám đốc

 Taotm@baclieu.gov.vn

4

 Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

 anhtt@baclieu.gov.vn

5

 Đỗ Huy Cường

Kế toán

 cuongdh@baclieu.gov.vn

6

 Trần Minh Khoa

Kỹ sư

 khoatm@baclieu.gov.vn

7

 Châu Đình Phong

Kỹ sư

 phongcd@baclieu.gov.vn

8

 Trần Cẩm Hướng

Thủ Quỹ

 huongtc@baclieu.gov.vn

9

 Ngô Đức Hình

Kỹ sư

 hinhnd@baclieu.gov.vn

10

 Nguyễn Kiều Ngân

Chuyên viên

 ngannk@baclieu.gov.vn

11

 Ngô Phạm Như Anh

Chuyên viên

 anhnpn@baclieu.gov.vn

12

 Nguyễn Trung Trực

Kỹ sư

 trucnt@baclieu.gov.vn

13

 Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

 thichinh@baclieu.gov.vn

14

 Trần Hải Triều

Kỹ sư

 

15

 Huỳnh Hữu Đức

Nhân viên

 

16

 Phùng Quốc Thịnh

Nhân viên

 

17

Huỳnh Thanh Phương

Nhân viên

 

 
 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn