Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 6 năm 2023)  ***   Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***  
Địa chỉ thư điện tử
Địa chỉ thư điện tử
Màu chữ Cỡ chữ

Lãnh đạo Văn Phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Từ Minh Phúc

Chánh Văn phòng

 

2

 Tô Thành Phương

P.Chánh Văn phòng

  phuongtt@baclieu.gov.vn

3

 Trần Trung Vĩ

P.Chánh Văn phòng

  vitt@baclieu.gov.vn

4

 Tô Văn Ghel

P.Chánh Văn phòng

 vanghel@baclieu.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trần Minh Mẫn

Trưởng phòng

 mantm@baclieu.gov.vn

2

 Trần Ngọc Bích

P.Trưởng phòng

 bichtn@baclieu.gov.vn

3

 Trần Thị Thu Nhàn

P.Trưởng phòng

 nhanttt@baclieu.gov.vn

4

 Huỳnh Thị Chúc Ly

Nhân viên

 lyhtc@baclieu.gov.vn

5

 Lâm Tố Anh

Chuyên viên

 anhlt@baclieu.gov.vn

6

 Lê Kim Phường

Chuyên viên

 phuonglk@baclieu.gov.vn

7

 Thái Quyên Phương

Chuyên viên

 phuongtq@baclieu.gov.vn

8

 Trần Kiều Ngoan

Chuyên viên

 ngoantk@baclieu.gov.vn

9

 Lưu Trần Kim Thư

Nhân viên

 thutk@baclieu.gov.vn

10

 Nguyễn Anh Uy

Nhân viên

 uyna@baclieu.gov.vn

11

 Thị Bé Hai

Nhân viên

 haitb@baclieu.gov.vn

Phòng Quản trị - Tài vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Vương Tố Nga

P.Trưởng phòng

 ngavt@baclieu.gov.vn

2

 Huỳnh Thanh Tuyền

P.Trưởng phòng

 tuyenht@baclieu.gov.vn

3

 Nguyễn Thanh Tuyền

Kế toán

 tuyennt@baclieu.gov.vn

4

 Trần Thanh Tùng

Nhân viên

 tungtt@baclieu.gov.vn

5

 Nguyễn Hữu Liêm

Nhân viên

 liemnh@baclieu.gov.vn

6

 Nguyễn Chúc Nguyện

Kế toán

 nguyennc@baclieu.gov.vn

Phòng Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Lý Hồng Yến

Trưởng phòng

 yenlh@baclieu.gov.vn

2

 Mai Công Hưởng

P.Trưởng phòng

 huongmc@baclieu.gov.vn

3

 Huỳnh Diệu Thoa

Chuyên viên

 thoahd@baclieu.gov.vn

4

 Lâm Bính Trâm

Chuyên viên

 tramlb@baclieu.gov.vn

5

 Lâm Hiếu Gia

Chuyên viên

 

6

 Võ Đại Tá

Chuyên viên

 

Phòng Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Lê Minh Tài

Trưởng phòng

 tailm@baclieu.gov.vn

2

 Dương Văn Duy

P.Trưởng phòng

 duydv@baclieu.gov.vn

3

 Hồ Tú Quyên

Chuyên viên

 tuquyen@baclieu.gov.vn

4

 Phạm Hồng Khanh

Chuyên viên

 phamhongkhanh@baclieu.gov.vn

5

 Lý Quang Trạng

Chuyên viên

 tranglq@baclieu.gov.vn

6

 Nguyễn Hoàng Khải

Chuyên viên

 khainh@baclieu.gov.vn

Phòng Nội chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trần Hà Bảo Khuyên

Trưởng phòng

 khuyenthb@baclieu.gov.vn

2

 Trần Văn Anh Lan

P.Trưởng phòng

 lantva@baclieu.gov.vn

3

 Lê Thị Kim Huế

Chuyên viên

 hueltk@baclieu.gov.vn

4

 Phạm Lê Tâm

Chuyên viên

 tampl@baclieu.gov.vn

5

 Lê Kim Yến

Chuyên viên

 yenlk@baclieu.gov.vn

6

 Tân Thị Hồng Loan

Chuyên viên

 loantth@baclieu.gov.vn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Phan Thị Quyên

Trưởng phòng

 quyenpt@baclieu.gov.vn

2

 Ngô Ngọc Hiếu

P.Trưởng phòng

 hieunn@baclieu.gov.vn

3

 Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

 thaontt@baclieu.gov.vn

4

 Nguyễn T. Ngọc Hân

Chuyên viên

 hanntn@baclieu.gov.vn

5

 Kim Thanh Thiện

Chuyên viên

 thienkt@baclieu.gov.vn

Ban Tiếp Công dân

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Nguyễn Chí Linh

P.Trưởng ban

 linhnc@baclieu.gov.vn

2

 Đinh Văn Sơn

Nhân viên

 sondv@baclieu.gov.vn

3

 Nguyễn Việt Nhi

Nhân viên

 nhinv@baclieu.gov.vn

4

 Trần T. Ngọc Thanh

Nhân viên

 thanhttn@baclieu.gov.vn

Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

1

 Trần Thanh Thủy

Trưởng phòng

 thuytt@baclieu.gov.vn

2

 Lưu Mỹ Nhung

Chuyên viên

 nhunglm@baclieu.gov.vn

3

 Dương Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

 thuydtd@baclieu.gov.vn

4

 Vũ Trọng Vĩnh

Chuyên viên

 vinhvt@baclieu.gov.vn

Phòng Ngoại vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trương Thị Kiều Mai

Trưởng phòng

 maittk@baclieu.gov.vn

2

 Đỗ Bá Hiếu

P.Trưởng phòng

 hieudb@baclieu.gov.vn

3

 Quách Lộc Giang

P.Trưởng phòng

 giangql@baclieu.gov.vn

4

 Phạm Hoa Mai

Chuyên viên

 maiph@baclieu.gov.vn

5

 Phùng Cẩm Nhiên

Chuyên viên

 nhienpc@baclieu.gov.vn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Ong Bích Linh

P.Giám Đốc

  linhob@baclieu.gov.vn

Trung tâm Công báo - Tin học

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Hồ Thị Hồng Lê

Giám đốc

 lehth@baclieu.gov.vn

2

 Huỳnh Chí Thanh

P.Giám đốc

 thanhhc@baclieu.gov.vn

3

 Trần Minh Tạo

P.Giám đốc

 Taotm@baclieu.gov.vn

4

 Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

 anhtt@baclieu.gov.vn

5

 Đỗ Huy Cường

Kế toán

 cuongdh@baclieu.gov.vn

6

 Trần Minh Khoa

Kỹ sư

 khoatm@baclieu.gov.vn

7

 Châu Đình Phong

Kỹ sư

 phongcd@baclieu.gov.vn

8

 Trần Cẩm Hướng

Thủ Quỹ

 huongtc@baclieu.gov.vn

9

 Ngô Đức Hình

Kỹ sư

 hinhnd@baclieu.gov.vn

10

 Nguyễn Kiều Ngân

Chuyên viên

 ngannk@baclieu.gov.vn

11

 Ngô Phạm Như Anh

Chuyên viên

 anhnpn@baclieu.gov.vn

12

 Nguyễn Trung Trực

Kỹ sư

 trucnt@baclieu.gov.vn

13

 Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

 thichinh@baclieu.gov.vn

14

 Trần Hải Triều

Kỹ sư

 

15

 Huỳnh Hữu Đức

Nhân viên

 

16

 Phùng Quốc Thịnh

Nhân viên

 

17

Huỳnh Thanh Phương

Nhân viên

 

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn