Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh  ***   Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh  ***   Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)  ***   Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Công báo - Tin học  ***   Triển khai thực hiện tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông  ***   Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loại sản phẩm động vật đông lạnh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm  ***   Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa giao thừa tết Nguyên đán 2023  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023)  ***   Đoàn viên Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và xuân Quý Mão 2023  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2023  ***   Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***  
Địa chỉ thư điện tử
Địa chỉ thư điện tử
Màu chữ Cỡ chữ

Lãnh đạo Văn Phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Từ Minh Phúc

Chánh Văn phòng

 

2

 Tô Thành Phương

P.Chánh Văn phòng

  phuongtt@baclieu.gov.vn

3

 Đinh Xuân Phượng

P.Chánh Văn phòng

  phuongdx@baclieu.gov.vn

4

 Trần Trung Vĩ

P.Chánh Văn phòng

  vitt@baclieu.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trần Minh Mẫn

Trưởng phòng

 mantm@baclieu.gov.vn

2

 Trần Ngọc Bích

P.Trưởng phòng

 bichtn@baclieu.gov.vn

3

 Trần Thị Thu Nhàn

P.Trưởng phòng

 nhanttt@baclieu.gov.vn

4

 Huỳnh Thị Chúc Ly

Nhân viên

 lyhtc@baclieu.gov.vn

5

 Lâm Tố Anh

Chuyên viên

 anhlt@baclieu.gov.vn

6

 Lê Kim Phường

Chuyên viên

 phuonglk@baclieu.gov.vn

7

 Thái Quyên Phương

Chuyên viên

 phuongtq@baclieu.gov.vn

8

 Trần Kiều Ngoan

Chuyên viên

 ngoantk@baclieu.gov.vn

9

 Lưu Trần Kim Thư

Nhân viên

 thutk@baclieu.gov.vn

10

 Nguyễn Anh Uy

Nhân viên

 uyna@baclieu.gov.vn

11

 Thị Bé Hai

Nhân viên

 haitb@baclieu.gov.vn

Phòng Quản trị - Tài vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Tô Văn Ghel

Trưởng phòng

 vanghel@baclieu.gov.vn

2

 Vương Tố Nga

P.Trưởng phòng

 ngavt@baclieu.gov.vn

3

 Huỳnh Thanh Tuyền

P.Trưởng phòng

 tuyenht@baclieu.gov.vn

4

 Nguyễn Thanh Tuyền

Kế toán

 tuyennt@baclieu.gov.vn

5

 Trần Thanh Tùng

Nhân viên

 tungtt@baclieu.gov.vn

6

 Nguyễn Hữu Liêm

Nhân viên

 liemnh@baclieu.gov.vn

7

 Nguyễn Chúc Nguyện

Kế toán

 nguyennc@baclieu.gov.vn

Phòng Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Lý Hồng Yến

P.Trưởng phòng

 yenlh@baclieu.gov.vn

2

 Huỳnh Diệu Thoa

Chuyên viên

 thoahd@baclieu.gov.vn

3

 Mai Công Hưởng

Chuyên viên

 huongmc@baclieu.gov.vn

4

 Lâm Bính Trâm

Chuyên viên

 tramlb@baclieu.gov.vn

5

 Lâm Thiếu Gia

Chuyên viên

6

 Võ Đại Tá

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Lê Minh Tài

P.Trưởng phòng

 tailm@baclieu.gov.vn

2

 Dương Văn Duy

Chuyên viên

 duydv@baclieu.gov.vn

3

 Hồ Tú Quyên

Chuyên viên

 tuquyen@baclieu.gov.vn

4

 Phạm Hồng Khanh

Chuyên viên

 phamhongkhanh@baclieu.gov.vn

5

 Lý Quang Trạng

Chuyên viên

 tranglq@baclieu.gov.vn

6

 Nguyễn Hoàng Khải

Chuyên viên

 khainh@baclieu.gov.vn

Phòng Nội chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trần Hà Bảo Khuyên

Trưởng phòng

 khuyenthb@baclieu.gov.vn

2

 Trần Văn Anh Lan

P.Trưởng phòng

 lantva@baclieu.gov.vn

3

 Lê Thị Kim Huế

Chuyên viên

 hueltk@baclieu.gov.vn

4

 Phạm Lê Tâm

Chuyên viên

 tampl@baclieu.gov.vn

5

 Lê Kim Yến

Chuyên viên

 yenlk@baclieu.gov.vn

6

 Tân Thị Hồng Loan

Chuyên viên

 loantth@baclieu.gov.vn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Phan Thị Quyên

Trưởng phòng

 quyenpt@baclieu.gov.vn

2

 Ngô Ngọc Hiếu

P.Trưởng phòng

 hieunn@baclieu.gov.vn

3

 Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

 thaontt@baclieu.gov.vn

4

 Nguyễn T. Ngọc Hân

Chuyên viên

 hanntn@baclieu.gov.vn

5

 Kim Thanh Thiện

Chuyên viên

 thienkt@baclieu.gov.vn

Ban Tiếp Công dân

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Nguyễn Chí Linh

P.Trưởng ban

 linhnc@baclieu.gov.vn

2

 Đinh Văn Sơn

Nhân viên

 sondv@baclieu.gov.vn

3

 Nguyễn Việt Nhi

Nhân viên

 nhinv@baclieu.gov.vn

4

 Trần T. Ngọc Thanh

Nhân viên

 thanhttn@baclieu.gov.vn

Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

1

 Trần Thanh Thủy

Trưởng phòng

 thuytt@baclieu.gov.vn

2

 Lưu Mỹ Nhung

Chuyên viên

 nhunglm@baclieu.gov.vn

3

 Dương Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

 thuydtd@baclieu.gov.vn

4

 Vũ Trọng Vĩnh

Chuyên viên

 vinhvt@baclieu.gov.vn

Phòng Ngoại vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Trương Thị Kiều Mai

Trưởng phòng

 maittk@baclieu.gov.vn

2

 Đỗ Bá Hiếu

P.Trưởng phòng

 hieudb@baclieu.gov.vn

3

 Quách Lộc Giang

P.Trưởng phòng

 giangql@baclieu.gov.vn

4

 Phạm Hoa Mai

Chuyên viên

 maiph@baclieu.gov.vn

5

 Phùng Cẩm Nhiên

Chuyên viên

 nhienpc@baclieu.gov.vn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Ong Bích Linh

P.Giám Đốc

  linhob@baclieu.gov.vn

Trung tâm Công báo - Tin học

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

1

 Hồ Thị Hồng Lê

Giám đốc

 lehth@baclieu.gov.vn

2

 Huỳnh Chí Thanh

P.Giám đốc

 thanhhc@baclieu.gov.vn

3

 Trần Minh Tạo

P.Giám đốc

 Taotm@baclieu.gov.vn

4

 Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

 anhtt@baclieu.gov.vn

5

 Đỗ Huy Cường

Kế toán

 cuongdh@baclieu.gov.vn

6

 Trần Minh Khoa

Kỹ sư

 khoatm@baclieu.gov.vn

7

 Châu Đình Phong

Kỹ sư

 phongcd@baclieu.gov.vn

8

 Trần Cẩm Hướng

Thủ Quỹ

 huongtc@baclieu.gov.vn

9

 Ngô Đức Hình

Kỹ sư

 hinhnd@baclieu.gov.vn

10

 Nguyễn Kiều Ngân

Chuyên viên

 ngannk@baclieu.gov.vn

11

 Ngô Phạm Như Anh

Chuyên viên

 anhnpn@baclieu.gov.vn

12

 Nguyễn Trung Trực

Kỹ sư

 trucnt@baclieu.gov.vn

13

 Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

 thichinh@baclieu.gov.vn

14

 Trần Hải Triều

Kỹ sư

 

15

 Huỳnh Hữu Đức

Nhân viên

 

16

 Phùng Quốc Thịnh

Nhân viên

 

17

Huỳnh Thanh Phương

Nhân viên

 

  


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn