Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021  ***   Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới  ***   Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)  ***   Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  ***   Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021  ***   Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020  ***  
Địa chỉ thư điện tử
Địa chỉ thư điện tử
Màu chữ Cỡ chữ

Lãnh đạo Văn Phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

 Nguyễn Tấn Khương

Chánh Văn phòng

khuongnt@baclieu.gov.vn

02

 Tô Thành Phương

P. Chánh Văn phòng

phuongtt@baclieu.gov.vn

03

 Đinh Xuân Phượng

P. Chánh Văn phòng

phuongdx@baclieu.gov.vn

04

Trần Trung Vĩ

P. Chánh Văn phòng

vitt@baclieu.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

 Trần Minh Mẫn

Tr.phòng

mantm@baclieu.gov.vn

02

 Trần Ngọc Bích

P.Tr phòng

bichtn@baclieu.gov.vn

03

 Trần Thị Thu Nhàn

P.Tr phòng

nhanttt@baclieu.gov.vn

05

 Huỳnh Thị Chúc Ly

Nhân viên

lyhtc@baclieu.gov.vn

06

 Lâm Tố Anh

Chuyên viên

anhlt@baclieu.gov.vn

07

 Lê Kim Phường

Chuyên viên

phuonglk@baclieu.gov.vn

08

 Thái Quyên Phương

Chuyên viên

phuongtq@baclieu.gov.vn

09

 Trần Kiều Ngoan

Chuyên viên

ngoantk@baclieu.gov.vn

10

 Lưu Trần Kim Thư

Nhân viên

thutk@baclieu.gov.vn

11

 Nguyễn Anh Uy

Nhân viên

uyna@baclieu.gov.vn

12

 Trần Thanh Liêm

Nhân viên

liemtt@baclieu.gov.vn

Phòng Quản trị - Tài vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Tô Văn Ghel

Tr phòng

vanghel@baclieu.gov.vn

02

Vương Tố Nga

P.Tr phòng

ngavt@baclieu.gov.vn

03

Huỳnh Thanh Tuyền

P.Tr phòng

tuyenht@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Thanh Tuyền

Thủ quỹ

tuyennt@baclieu.gov.vn

05

Trần Thanh Tùng

Nhân viên

tungtt@baclieu.gov.vn

06

Nguyễn Hữu Liêm

Nhân viên

liemnh@baclieu.gov.vn

07

Nguyễn Chúc Nguyện

Kế toán

nguyennc@baclieu.gov.vn

Phòng Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trần Anh Thi

Tr phòng

thita@baclieu.gov.vn

02

Lý Hồng Yến

P.Tr phòng

yenlh@baclieu.gov.vn

03

Huỳnh Diệu Thoa

Chuyên viên

thoahd@baclieu.gov.vn

04

Mai Công Hưởng

Chuyên viên

huongmc@baclieu.gov.vn

05

Lâm Bính Trâm

Chuyên viên

tramlb@baclieu.gov.vn

Phòng Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Phạm Quốc Thắng

Tr phòng

thangpq@baclieu.gov.vn

02

Lê Minh Tài

P.Tr phòng

tailm@baclieu.gov.vn

03

Dương Văn Duy

Chuyên viên

duydv@baclieu.gov.vn

04

Hồ Tú Quyên

Chuyên viên

 

05

Phạm Hồng Khanh

Chuyên viên

 

06

Lý Quang Trạng

Chuyên viên

 

Phòng Nội chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trần Hà Bảo Khuyên

Tr phòng

khuyenthb@baclieu.gov.vn

02

Trần Văn Anh Lan

P.Tr phòng

lantva@baclieu.gov.vn

03

Lê Thị Kim Huế

Chuyên viên

hueltk@baclieu.gov.vn

04

Phạm Lê Tâm

Chuyên viên

tampl@baclieu.gov.vn

05

Lê Kim Yến

Chuyên viên

yenlk@baclieu.gov.vn

06

Tân Thị Hồng Loan

Chuyên viên

loantth@baclieu.gov.vn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Phan Thị Quyên

Tr.phòng

quyenpt@baclieu.gov.vn

02

Ngô Ngọc Hiếu

P.Tr phòng

hieunn@baclieu.gov.vn

03

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

thaontt@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn T. Ngọc Hân

Chuyên viên

hanntn@baclieu.gov.vn

05

Kim Thanh Thiện

Chuyên viên

thienkt@baclieu.gov.vn

Ban Tiếp Công dân

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Nguyễn Chí Linh

P.Tr ban

linhnc@baclieu.gov.vn

02

Đinh Văn Sơn

Nhân viên

sondv@baclieu.gov.vn

03

Nguyễn Việt Nhi

Nhân viên

nhinv@baclieu.gov.vn

04

Trần T. Ngọc Thanh

Nhân viên

thanhttn@baclieu.gov.vn

05

Thị Bé Hai

Nhân viên

 

Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

01

Trần Thanh Thủy

Tr phòng

thuytt@baclieu.gov.vn

02

Lưu Mỹ Nhung

Chuyên viên

nhunglm@baclieu.gov.vn

03

Dương Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

dtdthuy@baclieu.gov.vn

04

Vũ Trọng Vĩnh

Chuyên viên

vinhvt@baclieu.gov.vn

Phòng Ngoại vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trương Thị Kiều Mai

Tr. phòng

maittk@baclieu.gov.vn

02

Nguyễn Trung Khởi

P.Tr phòng

khoint@baclieu.gov.vn

03

Đỗ Bá Hiếu

P.Tr phòng

hieudb@baclieu.gov.vn

04

Quách Lộc Giang

P.Tr phòng

giangql@baclieu.gov.vn

05

Phạm Hoa Mai

Chuyên viên

maiph@baclieu.gov.vn

06

Phùng Cẩm Nhiên

Chuyên viên

nhienpc@baclieu.gov.vn

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Ong Bích Linh

P.Giám Đốc

linhob@baclieu.gov.vn

02

Trần Hải Triều

Kiêm nhiệm

 

03

Trần Bảo Trâm

Nhân viên

tramtb@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Chúc Nguyện

Kiêm nhiệm

nguyennc@baclieu.gov.vn

Nhà khách Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trần Minh Tạo

P.Giám Đốc

taotm@baclieu.gov.vn

02

Châu Kiều Trang

Nhân viên

trangck@baclieu.gov.vn

03

Lâm Trần T.Thanh

Nhân viên

thanhltt@baclieu.gov.vn

04

Ngô Mỹ Chọn

Thủ Quỹ

chonnm@baclieu.gov.vn

Trung tâm Công báo - Tin học

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Hồ Thị Hồng Lê

Giám đốc

lehth@baclieu.gov.vn

02

Huỳnh Chí Thanh

P.Giám đốc

thanhhc@baclieu.gov.vn

03

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

anhtt@baclieu.gov.vn

04

Đỗ Huy Cường

Kế toán

cuongdh@baclieu.gov.vn

05

Trần Minh Khoa

Kỹ sư

khoatm@baclieu.gov.vn

06

Châu Đình Phong

Kỹ sư

phongcd@baclieu.gov.vn

07

Trần Cẩm Hướng

Thủ Quỹ

huongtc@baclieu.gov.vn

08

Ngô Đức Hình

Kỹ sư

hinhnd@baclieu.gov.vn

09

Nguyễn Kiều Ngân

Chuyên viên

ngannk@baclieu.gov.vn

10

Ngô Phạm Như Anh

Chuyên viên

anhnpn@baclieu.gov.vn

11

Nguyễn Trung Trực

Kỹ sư

trucnt@baclieu.gov.vn

12

Nghuyễn Thị Chinh

Chuyên viên

 

13

Trần Hải Triều

Kỹ sư

  

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn