Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 19/07/2021 đến ngày 23/07/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2021 (lần 4) ngày 29 tháng 7 năm 2021  ***   Không được vận chuyển trái phép người từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn tỉnh  ***   Hạn chế tối đa người dân ra đường từ 18 giờ đến 05 giờ sáng  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 12/07/2021 đến ngày 16/07/2021)  ***   Thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với đối tượng F1 và người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Tất cả mọi người dân phải đeo khẩu trang đúng quy cách khi ra khỏi nhà  ***   Tỉnh Bạc Liêu thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  ***   Tiếp tục duy trì hoạt động các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu  ***   Tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  ***   Kiểm soát chặt hoạt động các bến khách ngang sông có lưu lượng qua lại lớn, bến “Độc đạo”  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 05/07/2021 đến ngày 09/07/2021)  ***   Người lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa có giấy xác nhận đã xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ được lưu thông vào tỉnh Bạc Liêu  ***   Thiết lập vùng cách ly y tế một số địa phương trên địa bàn huyện Phước Long  ***   Khẩn trương rà soát, nắm danh sách người lái xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  ***  
Địa chỉ thư điện tử
Địa chỉ thư điện tử
Màu chữ Cỡ chữ

Lãnh đạo Văn Phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

 Nguyễn Tấn Khương

Chánh Văn phòng

khuongnt@baclieu.gov.vn

02

 Tô Thành Phương

P. Chánh Văn phòng

phuongtt@baclieu.gov.vn

03

 Đinh Xuân Phượng

P. Chánh Văn phòng

phuongdx@baclieu.gov.vn

04

Trần Trung Vĩ

P. Chánh Văn phòng

vitt@baclieu.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

 Trần Minh Mẫn

Tr.phòng

mantm@baclieu.gov.vn

02

 Trần Ngọc Bích

P.Tr phòng

bichtn@baclieu.gov.vn

03

 Trần Thị Thu Nhàn

P.Tr phòng

nhanttt@baclieu.gov.vn

05

 Huỳnh Thị Chúc Ly

Nhân viên

lyhtc@baclieu.gov.vn

06

 Lâm Tố Anh

Chuyên viên

anhlt@baclieu.gov.vn

07

 Lê Kim Phường

Chuyên viên

phuonglk@baclieu.gov.vn

08

 Thái Quyên Phương

Chuyên viên

phuongtq@baclieu.gov.vn

09

 Trần Kiều Ngoan

Chuyên viên

ngoantk@baclieu.gov.vn

10

 Lưu Trần Kim Thư

Nhân viên

thutk@baclieu.gov.vn

11

 Nguyễn Anh Uy

Nhân viên

uyna@baclieu.gov.vn

12

 Trần Thanh Liêm

Nhân viên

liemtt@baclieu.gov.vn

Phòng Quản trị - Tài vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Tô Văn Ghel

Tr phòng

vanghel@baclieu.gov.vn

02

Vương Tố Nga

P.Tr phòng

ngavt@baclieu.gov.vn

03

Huỳnh Thanh Tuyền

P.Tr phòng

tuyenht@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Thanh Tuyền

Thủ quỹ

tuyennt@baclieu.gov.vn

05

Trần Thanh Tùng

Nhân viên

tungtt@baclieu.gov.vn

06

Nguyễn Hữu Liêm

Nhân viên

liemnh@baclieu.gov.vn

07

Nguyễn Chúc Nguyện

Kế toán

nguyennc@baclieu.gov.vn

Phòng Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trần Anh Thi

Tr phòng

thita@baclieu.gov.vn

02

Lý Hồng Yến

P.Tr phòng

yenlh@baclieu.gov.vn

03

Huỳnh Diệu Thoa

Chuyên viên

thoahd@baclieu.gov.vn

04

Mai Công Hưởng

Chuyên viên

huongmc@baclieu.gov.vn

05

Lâm Bính Trâm

Chuyên viên

tramlb@baclieu.gov.vn

Phòng Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Phạm Quốc Thắng

Tr phòng

thangpq@baclieu.gov.vn

02

Lê Minh Tài

P.Tr phòng

tailm@baclieu.gov.vn

03

Dương Văn Duy

Chuyên viên

duydv@baclieu.gov.vn

04

Hồ Tú Quyên

Chuyên viên

 

05

Phạm Hồng Khanh

Chuyên viên

 

06

Lý Quang Trạng

Chuyên viên

 

07

Nguyễn Hoàng Khải

Chuyên viên

 

Phòng Nội chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trần Hà Bảo Khuyên

Tr phòng

khuyenthb@baclieu.gov.vn

02

Trần Văn Anh Lan

P.Tr phòng

lantva@baclieu.gov.vn

03

Lê Thị Kim Huế

Chuyên viên

hueltk@baclieu.gov.vn

04

Phạm Lê Tâm

Chuyên viên

tampl@baclieu.gov.vn

05

Lê Kim Yến

Chuyên viên

yenlk@baclieu.gov.vn

06

Tân Thị Hồng Loan

Chuyên viên

loantth@baclieu.gov.vn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Phan Thị Quyên

Tr.phòng

quyenpt@baclieu.gov.vn

02

Ngô Ngọc Hiếu

P.Tr phòng

hieunn@baclieu.gov.vn

03

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

thaontt@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn T. Ngọc Hân

Chuyên viên

hanntn@baclieu.gov.vn

05

Kim Thanh Thiện

Chuyên viên

thienkt@baclieu.gov.vn

Ban Tiếp Công dân

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Nguyễn Chí Linh

P.Tr ban

linhnc@baclieu.gov.vn

02

Đinh Văn Sơn

Nhân viên

sondv@baclieu.gov.vn

03

Nguyễn Việt Nhi

Nhân viên

nhinv@baclieu.gov.vn

04

Trần T. Ngọc Thanh

Nhân viên

thanhttn@baclieu.gov.vn

05

Thị Bé Hai

Nhân viên

 

Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

01

Trần Thanh Thủy

Tr phòng

thuytt@baclieu.gov.vn

02

Lưu Mỹ Nhung

Chuyên viên

nhunglm@baclieu.gov.vn

03

Dương Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

thuydtd@baclieu.gov.vn

04

Vũ Trọng Vĩnh

Chuyên viên

vinhvt@baclieu.gov.vn

Phòng Ngoại vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trương Thị Kiều Mai

Tr. phòng

maittk@baclieu.gov.vn

02

Đỗ Bá Hiếu

P.Tr phòng

hieudb@baclieu.gov.vn

03

Quách Lộc Giang

P.Tr phòng

giangql@baclieu.gov.vn

04

Phạm Hoa Mai

Chuyên viên

maiph@baclieu.gov.vn

05

Phùng Cẩm Nhiên

Chuyên viên

nhienpc@baclieu.gov.vn

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Ong Bích Linh

P.Giám Đốc

linhob@baclieu.gov.vn

Trung tâm Công báo - Tin học

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Hồ Thị Hồng Lê

Giám đốc

lehth@baclieu.gov.vn

02

Huỳnh Chí Thanh

P.Giám đốc

thanhhc@baclieu.gov.vn

03

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

anhtt@baclieu.gov.vn

04

Đỗ Huy Cường

Kế toán

cuongdh@baclieu.gov.vn

05

Trần Minh Khoa

Kỹ sư

khoatm@baclieu.gov.vn

06

Châu Đình Phong

Kỹ sư

phongcd@baclieu.gov.vn

07

Trần Cẩm Hướng

Thủ Quỹ

huongtc@baclieu.gov.vn

08

Ngô Đức Hình

Kỹ sư

hinhnd@baclieu.gov.vn

09

Nguyễn Kiều Ngân

Chuyên viên

ngannk@baclieu.gov.vn

10

Ngô Phạm Như Anh

Chuyên viên

anhnpn@baclieu.gov.vn

11

Nguyễn Trung Trực

Kỹ sư

trucnt@baclieu.gov.vn

12

Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

 

13

Trần Hải Triều

Kỹ sư

 

Nhà khách Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trần Minh Tạo

P.Giám Đốc

taotm@baclieu.gov.vn

02

Ngô Mỹ Chọn

Thủ Quỹ

 

03

Huỳnh Hữu Đức

Nhân viên

 

04

Phùng Quốc Thịnh

Nhân viên

 

05

Võ Tú Anh

Nhân viên

 

06

Huỳnh Thanh Phương

Nhân viên

 

07

Tống Thị Hồng Tươi

Nhân viên

 

08

Trịnh Kim Thanh

Nhân viên

 

 

 

 


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn