Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh  ***   Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh  ***   Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)  ***   Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Công báo - Tin học  ***   Triển khai thực hiện tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông  ***   Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loại sản phẩm động vật đông lạnh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm  ***   Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa giao thừa tết Nguyên đán 2023  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023)  ***   Đoàn viên Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và xuân Quý Mão 2023  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2023  ***   Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***  
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo Văn phòng
Màu chữ Cỡ chữ

Ông Từ Minh Phúc

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0913.892.919

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; những công việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Văn phòng được quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các văn bản có liên quan, làm đầu mối trong quan hệ công tác với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; ký các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tài khoản của cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư công; tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua khen thưởng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác cải cách hành chính của tỉnh, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi và chỉ đạo công tác Quản trị - Tài vụ; xử lý văn bản đến.

- Làm đầu mối phối hợp của các đơn vị có liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình chung của các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển tôm Bạc Liêu. Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, Trường chính trị, các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức và theo dõi phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; giữ mối liên hệ và phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, công tác xây dựng cơ bản của Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo công tác tài chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Phụ trách: Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Kinh Tế; Phòng Quản trị - Tài vụ; Trung tâm Công báo - Tin học.

Ông Đinh Xuân Phượng

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0913892714

Email: phuongdx@baclieu.gov.vn

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Chánh Văn phòng: Theo dõi và chỉ đạo công tác ngoại vụ; các tổ chức chính trị, xã hội và công tác hội. Theo dõi phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi các khối công việc thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao, du lịch; chuyển đổi số; lao động, thương binh và xã hội; dạy nghề; bảo hiểm; yếu tố nước ngoài; công tác Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể; dân vận, tuyên giáo; công tác liên quan các Hội; khối Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội, các hội (trừ các Hội do Phó Chánh Văn phòng khác phụ trách); quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phụ nữ.

- Làm đầu mối phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình chung của các ngành: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; các cơ quan thuộc Khối đoàn thể chính trị, xã hội; Trường đại học, các Trường dạy nghề; Hội đồng công tác thanh niên; Hội đồng hương; Liên hiệp các Hội hữu nghị; Hội Cựu thanh niên xung phong;...

- Giúp Chánh Văn phòng thực hiện báo cáo chuyên đề, các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách: Phòng Ngoại vụ; Phòng Khoa giáo - Văn xã.

Ông Tô Thành Phương

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0908991656

Email: phuongtt@baclieu.gov.vn

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi và chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Trực tiếp theo dõi các khối công việc thuộc lĩnh vực: Nội chính, bao gồm nội vụ nhưng trừ bộ máy tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính); kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách tư pháp, tuyên truyền giáo dục pháp luật; giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh; xử phạt vi phạm hành chính; bảo vệ bí mật nhà nước; công tác tôn giáo, dân tộc; công tác dân vận của chính quyền; Hội đồng Tư vấn pháp luật về giải quyết khiếu nại; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực khối nội chính.

- Làm đầu mối với sự phối hợp của các đơn vị, cơ quan, theo dõi tổng hợp tình hình chung của các đơn vị: Tư pháp; Thanh tra, Công an; Bộ Chỉ huy quân sự; Bộ đội Biên phòng; Ủy ban Kiểm tra; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Cục Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; các tổ chức Hội liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc các ngành nêu trên.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Ban Tiếp Công dân; Phòng Nội chính; Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính; Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Ông Trần Trung Vĩ

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0913892740

Email: vitt@baclieu.gov.vn

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của UBND tỉnh; các báo cáo chuyên đề (trừ các lĩnh vực phụ trách của các Phó Chánh Văn phòng khác); giúp việc cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ và các báo cáo chuyên đề đã phân công các Phó Chánh Văn phòng khác).

- Theo dõi các dự án đầu tư của doanh nghiệp, chủ trương đầu tư, xúc tiến đầu tư, cấp - rút giấy phép đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp dân doanh.

- Theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: Tài chính; ngân hàng; công thương; giao thông, vận tải; y tế; các vấn đề liên quan đến công tác vận động tài trợ; các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

- Trực tiếp theo dõi công việc bao gồm các lĩnh vực: Xử lý ý kiến cử tri, chuẩn bị tham mưu chương trình, nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND, các cuộc họp UBND tỉnh.

- Làm đầu mối với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình chung của các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Y tế; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Cục Thống kê; Quỹ Đầu tư phát triển; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ngân hàng Chính sách; Cục Quản lý thị trường; các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách: Phòng Tổng hợp

  


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn