Responsive Image
Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021  ***   Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới  ***   Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)  ***   Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  ***   Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021  ***   Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020  ***  
Thống kê tin bài
Có 18 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/01/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin tức sự kiện Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 26/01/2021 10:13 Trần Minh Khoa
2 Tin tức sự kiện Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh 22/01/2021 16:58 Trần Minh Khoa
3 Tin tức sự kiện Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 22/01/2021 16:48 Trần Minh Khoa
4 Tin tức sự kiện Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021 22/01/2021 10:06 Trần Minh Khoa
5 Tin tức sự kiện Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới 21/01/2021 14:25 Trần Minh Khoa
6 Tin tức sự kiện Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 21/01/2021 14:12 Trần Minh Khoa
7 Tin tức sự kiện Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 21/01/2021 14:02 Trần Minh Khoa
8 Tin tức sự kiện Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành 20/01/2021 14:09 Trần Minh Khoa
9 Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021) 19/01/2021 15:05 Trần Minh Khoa
10 Báo cáo kinh tế - xã hội Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 15/01/2021 14:13 Trần Minh Khoa
11 Tin tức sự kiện Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 14/01/2021 11:06 Trần Minh Khoa
12 Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021) 14/01/2021 10:19 Trần Minh Khoa
13 Tài liệu họp trực tuyến Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021 12/01/2021 10:29 Trần Minh Khoa
14 Công khai ngân sách Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 07/01/2021 15:49 Trần Minh Khoa
15 Báo cáo kinh tế - xã hội Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020 07/01/2021 14:06 Trần Minh Khoa
16 Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 06/01/2021 11:05 Trần Minh Khoa
17 Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020) 06/01/2021 08:12 Trần Minh Khoa
18 Tin tức sự kiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 05/01/2021 11:00 Trần Minh Khoa
Có 18 kết quả
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn