Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021  ***   Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)  ***   Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021  ***   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh  ***   Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021  ***   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)  ***   Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021  ***   Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  ***  
Tiến tới bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Những mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/03/2021)
Icon Image

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG  ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các mốc thời gian cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (05/03/2021)
Icon Image

Ngày 04/3, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/03/2021)
Icon Image

Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu  thông báo như sau

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (01/03/2021)
Icon Image

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu HĐND tỉnh khóa X được bầu cử ở mỗi đơn vị (01/03/2021)
Icon Image

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh vừa có Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị  và số đại biểu HĐND tỉnh khóa X được bầu ở mỗi đơn vị.

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (01/03/2021)
Icon Image

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được Tỉnh ủy ban hành.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐỊA PHƯƠNG (21/02/2021)
Icon Image
- Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tỉnh ủy Bạc Liêu. - Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu. - ...
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN CỦA TRUNG ƯƠNG (21/02/2021)
Icon Image
- Hiến pháp năm 2013. - Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015. - Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và dầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 ...


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn