Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh  ***   Công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh  ***   Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)  ***   Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Công báo - Tin học  ***   Triển khai thực hiện tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông  ***   Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loại sản phẩm động vật đông lạnh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm  ***   Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa giao thừa tết Nguyên đán 2023  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023)  ***   Đoàn viên Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và xuân Quý Mão 2023  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2023  ***   Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***  
Báo cáo kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2022 (04/01/2023)

Với sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai các giải pháp quyết liệt để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 (05/12/2022)

Tiếp tục thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 phục hồi, khởi sắc. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế; phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 (04/11/2022)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu phục hồi tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tháng 10 tăng 1,47%, ước 10 tháng tăng 16,14% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng. Dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ du lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 (12/10/2022)

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, nên tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 phục hồi tích cực, khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 (09/09/2022)

Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 (05/08/2022)
Icon Image

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt một số kết quả quan trọng.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 (07/07/2022)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu tiếp tục có bước phát triển, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra và đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực sau:

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022 (06/06/2022)

Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, các ngành, các cấp đã khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra, đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực sau:

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022 (04/05/2022)

Tháng 4 và 4 tháng năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022 (07/04/2022)
Icon Image

Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm có sự phát triển khởi sắc.  

  


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn