Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh  ***  
Báo cáo kinh tế - xã hội
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2023 (05/05/2023)

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2023 tiếp tục có bước phát triển. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch, hầu hết diện tích lúa và hoa màu được chủ động phòng ngừa và bảo vệ tốt.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2023 (10/04/2023)

Theo báo cáo UBND tỉnh Bạc Liêu, quý 1/2023, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực và đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể:

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2023 (09/03/2023)

Trong tháng 02/2023, về nông nghiệp, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch nên hầu hết diện tích lúa và hoa màu đều được chủ động phòng ngừa và bảo vệ tốt, sản lượng thu hoạch đều tăng so với cùng kỳ.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2023 (22/02/2023)

Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2022 (04/01/2023)

Với sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai các giải pháp quyết liệt để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 (05/12/2022)

Tiếp tục thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 phục hồi, khởi sắc. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế; phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 (04/11/2022)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu phục hồi tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tháng 10 tăng 1,47%, ước 10 tháng tăng 16,14% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng. Dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ du lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 (12/10/2022)

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, nên tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 phục hồi tích cực, khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 (09/09/2022)

Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 (05/08/2022)
Icon Image

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt một số kết quả quan trọng.

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn