Tài liệu họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 22/10  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021  ***   Bạc Liêu cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  ***   Áp dụng thống nhất cấp độ dịch đã công bố chung của tỉnh Bạc Liêu để thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội tương ứng nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19  ***   Tỉnh Bạc Liêu quyết định ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”  ***   Bạc Liêu cho phép hoạt động kinh doanh xổ số trở lại từ 22/10/2021  ***   Công bố công khai bổ sung dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh  ***   Cho phép hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn nội tỉnh Bạc Liêu đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)  ***   Tiếp nhận thông tin học sinh, sinh viên đang ở Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương để tiếp tục học tập  ***   Trao “Túi an sinh” cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19  ***   Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Quy định về cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch  ***   Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  ***   Tài liệu họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 08/10  ***  
Kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo

 

 

  

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn